Ukoliko želite da na praktičan i dinamičan način naučite kako da pretvarate potrebe korisnika u izvodljiva i inovativna poslovna rešenja, ovaj program obuke je za vas.

SAZNAJTE VIŠE

Po završetku IBA akademije, učesnici će moći da:

Primenjuju metodologije, principe i alate kako bi dizajnirali iskustva koja klijenti žele, unapređujući efikasnost kompanije

Doprinose građenju korporativne kulture koja se oslanja na kreativno i kontinuirano rešavanje problema

Budu nosioci novog i inovativnog načina rada i poslovanja

Prepoznaju najbolje pristupe sprovođenju različitih zadataka, projekata i inicijativa

Koriste Design Thinking i Agile kako bi odgovorili na izazove u poslovnom okruženju

MODUL 1 – SAGLEDAVANJE

Poslovno okruženje i trenutni izazovi

Prvi modul će obezbediti učesnicima pregled ključnih tačaka u današnjem poslovnom svetu – od promena u radnom okruženju i ponašanju korisnika, do načina na koje kompanije transformišu svoje menadžerske prakse, uloge lidera i poslovne modele kako bi bolje iskoristile disruptivnu atmosferu, nove tehnologije i digitalna rešenja. Pored toga, učesnici će saznati više o tome kako moderne tehnologije utiču na poslovne prilike i prvi modul će im doneti razumevanje promena, prilika i izazova koje donose digitalizacija, digitalna transformacija i inovacije u različitim sektorima.

Izabrane teme:
– Novo doba biznisa
– Korisnička iskustva koja prave razliku
– Uticaj agilne metodologije na poslovanje kompanija
– Modernim tehnologijama do agilnog načina rada

MODUL 2 – DIZAJNIRANJE

Design Thinking kao način da se isporuči pravo korisničko iskustvo

Drugi modul nastoji da uključi učesnike u kreativno rešavanje problema, upoznjući ih sa Design Thinking metodologijom i najboljim praksama koje kompanije mogu da primene kada rade na unapređivanju korisničkih iskustava, uz pomoć odgovarajućih radnih okvira i korisnih alata kao što su kreiranje persona i mapiranje korisničkog puta.

Izabrane teme:
– Zlatna pravila svakog korisničkog iskustva
– Građenje korisničkog iskustva iz perspektive Design Thinker-a
– Persona i Mapa korisničkog iskustva kao isprobani alati
– Ideacija i dizajniranje rešenja koja unapređuju korisnička iskustva

MODUL 3 – UBRZAVANJE

Agilna metodologija kao najbolji pristup u poslovanju

Treći modul će dati učesnicima priliku da usvoje osnovne koncepte agilne metodologije i njenih benefita, ali i da saznaju kako se ovaj način rada razlikuje od tradicionalnog radnog procesa i izvršavanja zadataka i koje nove uloge i odgovornosti mogu članovi tima da preuzmu kako bi bi bili agilni u praksi, na taj način omogućavajući svojoj organizaciji da se suoči i prevaziđe niz poslovnih izazova.

Izabrane teme:
– Poređenje Waterfall i Agile pristupa
– Agilne vrednosti i principi
– Scrum kao deo agilnog pejzaža
– Prednosti i mane agilnog pristupa u rešavanju problema

MESTO ODRŽAVANJA
TBD
DATUM ODRŽAVANJA
TBD
VREME ODRŽAVANJA
TBD

OTKLJUČAJTE POTENCIJAL KOJI DONOSI FOKUS NA KORISNIKA

SAZNAJTE KAKO
ICT HUB
GROWIT
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google